Rengjøring og vedlikehold

Regelmessig rengjøring og vedlikehold av lysarmaturer er avgjørende for å gi optimal belysning. Lysarmaturer rengjøres i spenningsløs tilstand. Elektriske komponenter og tilkoblinger må ikke utsettes for vann eller fuktighet. 

 

Lysarmaturer kan vaskes med et nøytralt vaskemiddel blandet i lunkent vann. Blandingen påføres med mikrofiberklut, svamp eller lignende. Deretter bør såperester fjernes ved hjelp av myk og ren mikrofiberklut fuktet i vann. Ikke spray vaskemiddeloppløsninger direkte på armaturen, da rester av vaskemiddel kan samle seg og være vanskelig å fjerne i ettertid. Sterke alkaliske vaskemidler må unngås, da slike midler kan skade komponenter både på kort og lang sikt. 

Blanke reflekterende flater bør støvtørkes med jevne mellomrom for å sikre optimal belysning. En helt ny, tørr og ren mikrofiberklut kan anbefales for støvtørking. For fjerning av fett og fingeravtrykk kan reflektormaterialet sprayes med vaskemiddel for rengjøring av vinduer, glass etc. og tørkes så rent med en helt ny, tørr og ren mikrofiberklut. Eventuelle rester av vaskemiddel kan fjernes ved å påføre rent vann for så å tørkes rent med en helt ny, tørr og ren mikrofiberklut. Rengjøring av reflektorer må utføres med forsiktighet slik at ikke reflektormaterialer skades.

EKSTRA LANG LEVETID

Vi bor i et land med lang kystlinje, og ikke alle typer materialer egner seg ved salt sjø. Bor du slik til at lampene utsettes for sjøluft fra havet, er det viktig at du velger riktig lampe. Vedlikeholder du lampene regelmessig, sikrer du ekstra lang levetid.

I kystnære områder bør alle utelamper rengjøres med såpe og vann med jevne mellomrom, uansett materiale. I tillegg bør de også behandles med syrefri olje (gjelder ikke lakkert stål eller lamper i plast).


Vi vasker og vedlikeholder bilene våre for å unngå rust, det samme bør vi gjøre med lampene.