Medlemsvilkår

LAMPEHUSET KUNDEKLUBB

Samtykke
Som medlem i Kundeklubben samtykker du til at Lampehuset/K. Eng & Co. AS kan sende deg informasjon i form av E-post, SMS eller via andre digitale plattformer.

Du kan når som helst velge å melde deg ut av kundeklubben eller kreve innsyn i personopplysningene dine ved å kontakte oss på nettbutikk@lampehuset.no eller 22 32 45 36. Vi vil om nødvendig be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg og ikke noen som utgir seg for å være deg.


Informasjonsinnhenting
Medlemskapet innebærer at vi henter inn informasjon og personopplysninger i form av navn, adresse, fødselsdato, E-post, mobilnummer, cookies og kjøpshistorikk. Dette er på grunnlag av å gjøre ditt medlemskap personlig i form av tilbud, tips, informasjon og anbefalinger.

Lampehuset og Lampehusets partnere vil behandle dine personopplysninger ut i fra norsk lov, og vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering.

Mer informasjon finner du her om personvernerklæring og medlemsfordeler.

 

Vilkår
Medlemskapet er personlig, og begrenset på kun ett medlemskap per person. Medlemskapet kan ikke overføres, og disse betingelsene samt eventuelle andre bestemmelser som Lampehuset vedtar, godtas før du tar del i Kundeklubbens tjenester. Medlemskapet kan ikke brukes til gjensalg eller for egen profitt. 

Bedrifter, foreninger eller andre aktører som kjøper inn varer til kommersielle formål eller i store kvanta kan ikke bli medlem i Kundeklubben.

Eventuelle kuponger gjelder kun på ordinære priser, og ikke varemerkene Philips Hue og Umage.
 

Gjeldende lovverk og domstoler
Kundeklubbens betingelser skal reguleres i henhold til norsk lovverk, uten å ta hensyn til regler eller prinsipper i forhold til rettstvister. Eventuelle tvister eller krav som oppstår på bakgrunn av dette skal avgjøres av norske domstoler, med mindre annet er fastsatt i gjeldende obligatorisk forbrukerlovgivning

 

Endringer, sletting eller fjerning

Gjennom Min konto på nettsiden lampehuset.no kan du når som helst melde deg ut av kundeklubben. Du kan også melde deg ut ved å kontakte kundeservice. Vær oppmerksom på at dersom du melder deg ut, kan du kun handle på lampehuset.no som gjestebruker. Du vil også miste tilgang til ordrehistorikk.

Ved endring i gjeldende lover, endringer i Lampehusets tjenester eller innføring av nye tjenester, kan Lampehuset – etter eget skjønn, avslutte, endre, begrense, suspendere eller modifisere Kundeklubben og betingelsene når som helst. Lampehuset vil ved eventuelle endringer gi beskjed og informasjon om dette 14 dager før endringene trer i kraft. Det vil da bli sendt ut en e-post, og/eller informasjon blir gitt gjennom nettbutikken. Du har full rett til å kansellere medlemskapet dersom du ikke godtar endringene.

Medlemskapet vil bli opphevet dersom Lampehuset kan påvise eller med rimelighet anta at det har foregått svindel, misbruk, manglende overholdelse av betingelsene, inaktivt medlemskap i mer enn 36 måneder, eller dersom Lampehuset oppdager ufordelaktig oppførsel eller feilaktig fremstilling av Lampehusets interesser. Det vil også kunne påvirke mulighet for fremtidig deltakelse i kundeklubben. Dersom medlemskapet oppheves, vil eventuelle oppsparte fordeler utløpe automatisk.

 

Ansvarsbegrensning

Lampehuset er ikke ansvarlig for eventuell systemfeil eller funksjonsfeil ved Kundeklubben, eller eventuelle konsekvenser dette måtte medfølge. Lampehuset påtar seg ikke noe ansvar for eventuelle tap eller skader som oppstår på grunn av suspensjon, endring eller sletting, eller noe annet ansvar relatert til Kundeklubben, med unntak av ansvar som ikke kan fraskrives i henhold til lovverket. 

 

 

 

Eventuelle endringer vil kommuniseres digitalt og på lamperhuset.no/medlemsvilkår.

 

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt ved eventuelle spørsmål:

E-post: nettbutikk@lampehuset.no

Telefon: 22 32 45 36

Organisasjonsnr.: 956 020 263