IP-klassifisering

IP-klassifiseringen (Ingress Protection) viser lampens evne til å tåle vann og fremmedlegemer.

Det første sifferet betegner motstandsdyktighet mot faste fremmedlegemer (støv), det andre sifferet betegner motstandsdyktighet mot vann.

IP20

En standard interiørarmatur har normalt IP klasse 20. Det vil si at en person ikke skal kunne få støt ved å stikke en finger inn i et eksisterende hull i armaturen. Ellers ingen beskyttelse.

IP21 Dryppsikker
 

IP23 Regnsikker

Når man først gjør tiltak mot vann ovenifra får man normalt en IP23. IP23 = sprutsikker ± 60° ovenfra.
 

IP44 Sprutsikker

IPx4 betyr at armaturen må tåle vannsprut fra alle kanter. Armaturen blir normalt ikke laget vanntett, men med et vannledersystem som hindrer vann i å nå elektriske deler, og sørger for at vannet også renner ut igjen.


IP54/55 Støv- og spylesikker

Dette betyr at støv ikke kan trenge seg inn på elektriske komponenter, slik at det kan oppstå isolasjonsfeil. Armaturen må være tett og pakning er derfor nødvendig. IPx5 krever motstandsdyktighet mot spyling (ikke høytrykkspyling). Høyere vanntrykk og mengde krever høyere pakningstrykk enn IP54. 


IP66 Støvtett og spylesikker

IP6x er høyeste tetthetsklasse for mekanisk inntrenging (objekter/støv). Armaturen må være helt tett, også ved undertrykk. IPx6 er beskyttelse mot kraftig spyling og tung sjø. 
 

IP67 Støv- og vanntett

Samme tetthet mot mekanisk inntrengning som IP66, men skal kunne holde tett etter 30 minutter på 1 meter dyp. Mekanisk er det ikke like store krav som IP66, men det må sikres at armaturen ikke kollapser ved undertrykk på 1 meter dyp.
 

IP68 Kontinuerlig neddykking

Typiske bruksområder er undervannsbelysning i badebassenger og innvendig tankbelysning.